Kursen Vetenskaplighet

2021-2022

swedish flag icon Kursen Vetenskaplighet kommer under 2021-2022 att ges vid fyra tillfällen: i mars, maj och november 2021, samt i januari 2022. Varje kurstillfälle består av fem obligatoriska lektioner om 3 timmar (15:00-18:00). Det går att delta såväl på plats som via Zoom.

british flag icon The course Vetenskaplighet will during 2021-2022 be given at four occasions: march, may and november 2021, and in january 2022. Each course consists of five mandatory lectures at 3 hours each (15:00-18:00). Participation can be on-site or via Zoom.


swedish flag icon Kurstillfälle 1

2021: Mars 24, 26, 29, 30 och 31. Svenska.

Sista anmälningsdag: 2021-03-16

Registreringen är stängd


british flag icon Kurstillfälle 2

2021: May 19, 21, 25, 26 and 27. English.

Last day to register: 2021-05-11

Registration closed


swedish flag icon Kurstillfälle 3

Updated 2021-09-21

2021: November 1, 2, 3, 4, 8 och 9. Svenska.

Sista anmälningsdag: 2021-10-15

Registreringen är stängd


british flag icon Kurstillfälle 4

2022: Januari 11, 12, 17, 18 and 19. English.

Last day to register: 2022-01-04

Registration closed